1.

مقایسة حیطه‌شناختی طبقه بندی بلوم با آزمون تیمز 2011 در کتاب علوم تجربی پایه سوم راهنمایی سال 90-89

صفحه 85-96
عبدالمحمد طاهری؛ نجف طهماسبی پور؛ معصومه صادقی کهمینی

2.

امکان‌سنجی طرح هوشمندسازی هنرستان‌های کشاورزی استان‌های لرستان و کرمانشاه

صفحه 97-110
رضا موحدی؛ ناصر جمشیدی؛ حشمت‌اله سعدی؛ احمد یعقوبی فرانی

3.

مقایسة تأثیر روش‌های تدریس متداول و ترکیبی بر میزان یادگیری و یادداری درس هندسة فضایی

صفحه 111-119
سید رسول عمادی؛ نیره زنجانی مسکن

4.

بررسی درک دانشجویان از فرایند اثبات ریاضی بر اساس مدل مژیا راموس و همکاران

صفحه 121-132
ابراهیم ریحانی؛ فاروق فتح‌الهی؛ فهیمه کلاهدوز

5.

طراحی الگوی «برنامه‌های پس از مدرسه»1 در فضای مجازی برای دانش‌آموزان سوم راهنمایی (مرحلة اول دورة متوسطه)

صفحه 133-148
طاهره شاه جعفری؛ حسین ابراهیم آبادی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ محمد هاشم رضایی

6.

اعتباریابی ابزاری برای سنجش نگرش دانش‌آموزان نسبت به مدرسة هوشمند

صفحه 149-159
محمد علی رستمی نژاد؛ عبدالله اخباری؛ محمد اکبری بورنگ

7.

معنویت‌گرایی و روش‌های آموزش آن با رویکرد دینی

صفحه 161-174
زهرا کاشانیها


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.