1.

مقایسه تاثیر دو روش آموزش الکترونیکی و آموزش مرسوم بر یادگیری و انگیزش آموزش مداوم جامعه پزشکی

صفحه 1-9
هاشم فردانش؛ عیسی ابراهیم زاده؛ محمدرضا سرمدی؛ صغرا عمرانی

2.

تأثیر روش طرحواره رایانهای روی یادگیری واژگان و استقلال فراگیران زبان

صفحه 19-11
ایمان علیزاده

3.

تأثیر بهره گیری از آموزش با استفاده از نقشه های مفهومی رایانه ای در میزان یادگیری

صفحه 30-21
حسین مهدی زاده؛ مریم اسلام پناه؛ دلشاد پیاب

4.

ارائه مدلی جهت ارزیابی راهبردهای یادگیری الکترونیکی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

صفحه 37-31
فرهاد شفیع پور مطلق؛ حسین نظری

5.

لزوم آموزش سواد محیطی در رشته معماری

صفحه 49-39
سعید میرریاحی؛ فاطمه قارونی

6.

بررسی رابطه نگرش نسبت به یادگیری به کمک رایانه و خودتنظیمی آموزشی و انگیزش در یادگیری زبان خارجه

صفحه 58-51
مریم مشکوه؛ سمیه فروزش نیا

7.

مقایسه تأثیر روشهای تدریس فعال و غیر فعال بر هوش هیجانی دانش آموزان

صفحه 65-59
رامین نوظهوری پهرآباد؛ کامبیز پوشنه؛ علیرضا عصاره؛ سمیه رسولی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.