1.

تیپ شخصیتی و عملکرد زبان آموزان درآزمون های درک متن

صفحه 1-10
فرهاد قربان دوردی نژاد

2.

رابطه ی دوستی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان: نقش عوامل شخصیت

صفحه 11-22
فاطمه السادات المدرسی طس؛ ناصر مزینی؛ محمدرضا جاهدمطلق؛ میثم احمدی

3.

مربیان در مؤسسات آموزش کشاورزی با توجه به برنامه ریزی آموزشی به چه نوع توسعه دانش - مهارتی نیازمندند؟

صفحه 23-31
مرجان سپه پناه؛ علی اصغر میرک زاده؛ محمد مسعود فرشادیان

4.

موانع اجرای آموزش از راه دورو شناسایی راهکارهایی برای اجرای بهینه آن: تأملی بر دیدگاه مدیران و معلمان مدارس راهنمایی و متوسطه

صفحه 33-44
نعمت اله عزیزی؛ انور شاهمحمدی؛ هادی نقدی

5.

بررسی استفاده از روشهای مختلف سنجش و سنجشهای مبتنی بریادگیری پایدار

صفحه 45-54
پوراندخت پورنادری؛ احمدرضا نصر؛ محمدرضا نیلی؛ زهره باقری

6.

تدوین الگوی آموزش مهارت های هوش هیجانی و بررسی اثربخشی این الگو بر خودپنداره شغلی دانش آموزان دبیرستان

صفحه 55-61
علی اکبر ظفری زاده؛ محمد رضا عابدی؛ ایران باغبان

7.

بررسی میزان تأثیر مدارس هوشمند استان لرستان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه

صفحه 63-71
فریبرز درتاج؛ الهام لک پور؛ علی بهلولی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.