1.

ارتقای تفکر تابعی: شناسایی طرحواره های پیش نیاز دانش آموزان پایه ی هفتم در تعمیم الگوهای شکلی دومتغیره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1398
ربابه افخمی؛ نسیم اصغری؛ علیرضا مدقالچی

2.

ارزیابی درک دانشجویان ریاضی از مفهوم حد به کمک نقشه مفهومی

دوره 8، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 259-268
مسعود هادیان دهکردی؛ محمدجواد اسلام پور؛ ابراهیم ریحانی

3.

ارزشیابی نمودهای رویکرد ارتباطی در کتاب انگلیسی (1) دورۀ اول متوسطه ایران

دوره 12، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 41-53
رضا نجاتی؛ زهرا چراغی؛ اعظم ناصری

4.

آموزش شیمی سبز، با طراحی و اجرای آزمایشهای سبز در مبحث استوکیومتری شیمی متوسطه

دوره 10، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 291-304
مریم صباغان؛ جهان شاهی بیگباغی؛ محمدرضا امام جمعه

5.

آموزش نقش نرم افزارهای هندسه‌ی پویا در حل مسئله هندسه

دوره 3، شماره 2، بهار 1388، صفحه 73-86
ابراهیم ریحانی؛ حمید مسگرانی؛ فاطمه فرمهر

6.

بررسی اشتباهات دانش آموزان در ساده کردن عبارت های جبری و یافتن منشا این اشتباهات از دیدگاه معلمان ریاضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399
نوشین فرامرزپور؛ محمدرضا فدایی

7.

بررسی تجارب معلمان و دانش‌آموزان دوره متوسطه در استفاده از فنآوری

دوره 9، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 267-278
محسن تقی زاده؛ اسکندر فتحی آذر؛ حمداله حبیبی

8.

بررسی درک دانش‌آموزان دختر سال سوم متوسطه از مفهوم حد و پیوستگی

دوره 12، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 273-290
ابراهیم ریحانی؛ زهرا شریفی

9.

بررسی درک رویه ای و ساختاری دانش آموزان دوره متوسطه اول در عبارت های جبری

دوره 13، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 831-843
فاطمه زهرا حیدری؛ نسیم اصغری

10.

بررسی عملکرد دانش آموزان سال اول متوسطه در حل مسائل تعمیم جبری

دوره 7، شماره 2، بهار 1392، صفحه 103-118
ابراهیم ریحانی؛ مریم صدیقی

11.

بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری وب 2 از دیدگاه دبیران متوسطه بر اساس مدل پذیرش فناوری3

دوره 8، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 231-244
طاهره یعقوبی؛ محمد ابویی اردکان؛ فاطمه گوینده نجف آبادی

12.

بررسی فناوری آموزش رشته صنایع چوب هنرستان‌های کار و دانش

دوره 11، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 193-207
حسین رنگ آور؛ علی اصغر خلاقی؛ علی نصری فخر داود

13.

بررسی میزان توجه معلمان ریاضی دوره متوسطه به ارزش‌های ریاضیات در کلاس‌های درس ریاضی

دوره 8، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 283-296
لیلا جوکار؛ محمدرضا فدایی

14.

بهبود کیفیت آموزش مفاهیم درس شیمی به کمک نقشه‌های مفهومی

دوره 3، شماره 3، تابستان 1388، صفحه 165-180
جواد حاتمی؛ رسول عبدالله میرزایی؛ جواد عباسی

15.

پدیدارشناسی چرخة مدل‌سازی دانش‌آموزان پایة نهم در حل یک مسأله اصیل

دوره 11، شماره 2، بهار 1396، صفحه 149-160
کاظم عبداله‌پور؛ ابوالفضل رفیع‌پور

16.

تاثیر آموزش شیمی سبز مبتنی بر فعالیت عملی بر روی یادگیری و نگرش دانشجو معلمان شیمی

دوره 13، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 349-361
سمیرا میرزایی؛ اعظم انارکی فیروز؛ رسول عبداله میرزائی

17.

تاثیر آموزش مهارت های ریاضی در آموزش فیزیک بر ارتقای ارزش تکلیف وکاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان پایه داوزدهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1398
ناصر کریمی؛ حسین واحدی

18.

تاثیر مداخلات آموزشی مبتنی بر الگوهای بدیعه پردازی و 5E در عملکرد تحصیلی هندسه دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1399
زهرا کلانترنیا؛ احمد شاهورانی؛ محمد حسن بهزادی؛ محسن رستمی مال خلیفه؛ محمدرضا مردان بیگی

19.

تحلیل فصل جبر و معادله کتاب ریاضی پایه هفتم بر اساس پنج‌ الگوی مختلف

دوره 11، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 21-33
نرگس یافتیان؛ آرزو بشیر

20.

تحلیل محتوای متون درسی زبان فارسی (آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان) از نظر تناسب آنها با سن زبان آموزان

دوره 13، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 259-268
زینب باقری نجف اباد؛ جلال رحیمیان

21.

توانایی دانش‌آموزان پایه یازدهم در ارزیابی استدلال‌های ریاضی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1399
نرگس یافتیان؛ محمد رضا انصاری

22.

رابطه علی متغیرهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی با میانجی گری درک مفهومی در دانش آموزان پسر و دختر پایه هشتم

دوره 13، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 897-903
نیلوفر فرج پور؛ سید عبدالوهاب سماوی؛ موسی جاودان

23.

سواد ریاضی دانش‌آموزان پایه نهم: پژوهشی براساس آزمون مطالعه پیزا

دوره 13، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 121-140
نرگس یافتیان؛ مریم شایان

24.

شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر در استقبال از دوره های کوتاه مدت آموزش فرش-بافی در فرهنگسراهای شهرداری تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1398
فریده کامیاب کهران؛ محمود طباطبایی؛ مجید اسدی فارسانی؛ مسعود احمدخانی

25.

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر استقرار شهر هوشمند با رویکرد آموزشی (دبیرستان‌های شهر زاهدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399
مریم راشکی؛ محبوبه عرب عنانی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.