1.

اثربخشی آموزش شناختی– رفتاری بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر متوسطه

دوره 7، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 195-201
جمشید جراره؛ آذر محمدی کرکانی

2.

یادگیری تلفیقی و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان

دوره 6، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 245-254
فخرالزمان نعیمی حسینی؛ حسین زارع؛ محمود هرمزی؛ محمدحسین کاوه؛ فرهاد شقاقی

3.

ارائه مدل معادله ساختاری خودراهبری، شایستگیهای فنی، زمینه‌ای و رفتاری و ادراک دانشجویان از کیفیت عملکرد اعضای هیأت علمی

دوره 8، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 141-150
مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی

4.

الگوی علی خودکارآمدی تحصیلی، یادگیری خودتنظیم و دستاوردهای تحصیلی دانشجویان

دوره 9، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 187-200
راضیه شیخ الاسلامی؛ مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ مجید کوثری

5.

آموزش بازشناسی چهره با استفاده از ترکیب شبکه‌های عصبی مبتنی‌بر اختلاط خبره‌ها

دوره 3، شماره 1، زمستان 1387، صفحه 27-38
رضا ابراهیم پور؛ نینا طاهری مخصوص؛ علیرضا حاجیانی

6.

باز ساخت، اعتباریابی و رواسازی "مجموعه آزمون انگیزش و نگرش"

دوره 5، شماره 4، پاییز 1390، صفحه 279-289
فرهاد قربان دوردی نژاد؛ محمدرضا امام جمعه

7.

بررسی درک و فهم دانش‌آموزان از اعداد منفی و بدفهمی‌های آنان

دوره 10، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 25-41
ابراهیم ریحانی؛ فریده حمیدی؛ فرزانه راشدی

8.

بررسی رابطه خودکارآمدی و راهبردهای شناختی- فراشناختی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه عشایر

دوره 8، شماره 2، بهار 1393، صفحه 97-107
منیجه هوشمندجا؛ علی جوانمرد؛ سید منصور مرعشی

9.

بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارت های طراحی در دانشجویان معماری

دوره 7، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 21-32
سجاد نازی دیزجی

10.

بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی و اهداف پیشرفت با اضطراب امتحان

دوره 10، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 219-233
فریده حمیدی؛ محمدباقر ببرازی

11.

بررسی قابلیت های کارآفرینی و میزان اثربخشی نظام آموزشی بر افزایش آن در دانشجویان دانشگاه پیام نور

دوره 8، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 269-281
علی ربیعی؛ زهرا نظریان

12.

بررسی میزان تأثیر آموزش درس بهداشت و محیط زیست بر کسب نگرش‌های بهداشتی و زیست‌محیطی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دوره 9، شماره 2، بهار 1394، صفحه 121-134
اسحاق شایگان؛ فائزه فاضلی

13.

بررسی نقش اضطراب ریاضی بر عملکرد در درس ریاضی و نقش جنسیت

دوره 7، شماره 2، بهار 1392، صفحه 97-102
سید سعید ترابی؛ محمد علی محمدی فر؛ معصومه خسروی؛ نسرم شایان؛ هیوا محمد جانی

14.

تاثیر ابعاد فیزیکی کلاس بر ارتقا مشارکت دانش‌آموزان در فرایند یادگیری فعال

دوره 11، شماره 2، بهار 1396، صفحه 109-123
مصطفی ارغیانی؛ محسن فیضی؛ عباس یزدانفر

15.

تأثیر روش تدریس و وضع ظاهری اساتید بر خواب‌آلودگی دانشجویان

دوره 6، شماره 2، بهار 1391، صفحه 135-145
اسحاق شایگان

16.

تأثیر عوامل تنش‌زای شغلی بر عملکرد مراکز آموزش عالی

دوره 4، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 39-46
سعید علی اوسطی

17.

تیپ شخصیتی و عملکرد زبان آموزان درآزمون های درک متن

دوره 8، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 1-10
فرهاد قربان دوردی نژاد

18.

تحلیلی بر روش‌شناسی و زمینه‌ی اجرایی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی

دوره 10، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 193-205
طالب زندی؛ یوسف مهدوی نسب؛ هاشم فردانش؛ روشن احمدی

19.

رابطه ی دوستی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان: نقش عوامل شخصیت

دوره 8، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 11-22
فاطمه السادات المدرسی طس؛ ناصر مزینی؛ محمدرضا جاهدمطلق؛ میثم احمدی

20.

سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم، اضطراب زبان دوم و رفتار واکنشی میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی

دوره 3، شماره 2، بهار 1388، صفحه 87-98
اسمعیل عبدالله زاده؛ مصطفی پاپی

21.

سنجش و ارزیابی میزان اثر بخشی سیستم آموزش بر سبک فکری بر اساس مدل ندهرمان

دوره 6، شماره 1، زمستان 1390، صفحه 19-31
عباسعلی رستگار؛ مهدی ملک دار؛ مهدی تاج الدین

22.

کارکرد آموزشی کاریکاتور و تأثیر آن بر انگیزه تحصیلی و رضایتمندی دانشجویان

دوره 9، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 145-153
علیرضا محمود آبادی؛ هادی ندیمی

23.

مقایسه تأثیر روشهای تدریس فعال و غیر فعال بر هوش هیجانی دانش آموزان

دوره 7، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 281-287
رامین نوظهوری پهرآباد؛ کامبیز پوشنه؛ علیرضا عصاره؛ سمیه رسولی

24.

هنجارسنجی، اعتباریابی و پایاسازی مقیاس سنجش شادکامی در میان دانشجویان

دوره 14، شماره 2، بهار 1399، صفحه 657-670
بهرام صالح صدق پور؛ محمدصادق طاهرطلوع دل؛ سیده اشرف ساداتContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.