1.

امتناع تعریف حقیقی براساس مبانی وجودشناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی ملاصدرا

دوره 2، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 49-64
رضا اکبری؛ ابراهیم راستیان

2.

بازخوانی نظریۀ «نظام احسن» ملاصدرا در سایۀ تحلیل مبادی هستی‌شناسانۀ آن

دوره 3، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 49-67
صادق خوشخو؛ محمد سعیدی مهر

3.

بررسی تطبیقی مسألة رابطة وجودی دو سویة خدا و جهان از دیدگاه هارتشورن و ملاصدرا

دوره 5، شماره 9، تابستان 1395، صفحه 51-69
عبدالله صلواتی؛ زینب اختری

4.

بررسی تطبیقی مواجهه ملاصدرا و پلانتینگا با مسأله شرور

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 17-44
عین اله خادمی؛ کبری عباسی کیا

5.

بررسی معانی گوناگون اصالت وجود و اعتباریت ماهیت در نظام صدرایی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 45-56
عبدالرسول کشفی؛ محمد بنیانی

6.

بررسی نقادانۀ برداشت‌های گوناگون از محل نزاع در اصالت وجود صدرایی

دوره 3، شماره 5، تابستان 1393، صفحه 107-124
محمد بنیانی

7.

بررسی و تحلیل تجرد تشکیکی نفس در تفکر ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 8، شماره 15، تابستان 1398، صفحه 249-269
فرزانه رنجبرزاده؛ سید مرتضی حسینی شاهرودی

8.

بررسی و نقد دیدگاه شیخ اشراق و ملاصدرا دربارة جایگاه مثل در نظام هستی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 37-51
محمد ذبیحی

9.

پاسخ نقدهای احسائی به اثبات حرکت جوهری در حکمت متعالیه

دوره 7، شماره 14، زمستان 1397، صفحه 161-175
احسان کردی اردکانی؛ محمود صیدی

10.

پیشینۀ تاریخی، توصیف و تبیین موضع ملاصدرا دربارۀ چیستی فلسفۀ اولی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-17
احد فرامرز قراملکی؛ مهدی گل‌پرور روزبهانی

11.

تأثیر مبانی هستی شناختی وحیانی در طراحی مدینة فاضله صدرائی

دوره 8، شماره 15، تابستان 1398، صفحه 163-181
حبیب الله نجفی ایواتلو

12.

تأثیر نگاه وجودشناسانة ملاصدرا به علم در برخی مباحث هستی‌شناسی

دوره 3، شماره 6، زمستان 1393، صفحه 1-17
محمد مهدی مشکاتی؛ مریم فخرالدینی

13.

تبیین وجودی مرگ از دیدگاه ابن‌سینا و ملاصدرا

دوره 4، شماره 8، زمستان 1394، صفحه 39-55
شهناز شایان فر؛ زهرا مقدم للکلو

14.

تحلیل مبانی متافیزیکی ملاصدرا در ابطال تناسخ مُلکی

دوره 4، شماره 8، زمستان 1394، صفحه 95-106
زهرا کاشانیها

15.

تعابیر متفاوت از «ماهیت» نزد ملاصدرا و علامه طباطبایی و تأثیر آن بر بداهت نظریه اصالت وجود

دوره 4، شماره 8، زمستان 1394، صفحه 1-17
سیاوش اسدی؛ رضا اکبریان؛ محمد سعیدی مهر؛ لطف الله نبوی

16.

جایگاه اندیشه ذوق تأله در نگاه ملاصدرای متقدم و متأخر

دوره 6، شماره 12، زمستان 1396، صفحه 23-38
مرتضی طباطبائیان نیم آورد؛ مهدی امامی جمعه؛ نفیسه اهل سرمدی

17.

فرآیند مابعدالطبیعی‌سازی همراهی الهی در نظریه «معیت قیومیه‌ی صدرایی»

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 187-208
زینب برخورداری؛ محدثه محمدی جمال

18.

یقین به مثابة ظهور وجود در فلسفة صدرایی

دوره 7، شماره 14، زمستان 1397، صفحه 83-103
عبداله صلواتی

19.

لوازم معنایی اصالت وجود و نقش آن در تمایز اندیشه های میرداماد و ملاصدرا

دوره 6، شماره 11، تابستان 1396، صفحه 63-84
محمد مهدی کمالی؛ سید محمد موسوی بایگی؛ محمد هادی کمالی

20.

معرفت شناسیِ حقیقت وجود در فلسفة ملاصدرا

دوره 7، شماره 14، زمستان 1397، صفحه 39-58
سهراب حقیقت

21.

نفی پوچی از منظر هستی‌شناختی در اندیشه ملاصدرا

دوره 8، شماره 15، تابستان 1398، صفحه 43-65
ابوذر رجبی

22.

نقد مبنای مابعدالطبیعی خودگرایی اخلاقی برمبنای تشخص از نگاه صدرا

دوره 2، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 19-42
رضا اکبریان؛ حمید حسنی

23.

وحدت مقسمی ماهیت سِعی به تبع اصالت وجود

دوره 3، شماره 6، زمستان 1393، صفحه 95-108
محمدکاظم فرقانی؛ ابراهیم خانیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.