1.

تأثیر مؤلفه‌های معنایی، رفتاری و کالبدی حس مکان در رضایتمندی سکونتی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 165-182
محمد صادق طاهر طلوع دل؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ سیده اشرف سادات

2.

کاربست ساختار قلمرو مکانی در طراحی برج‌های مسکونی با هدف ارتقاء کیفیت زندگی، مطالعه‌ی موردی: رشت

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 69-83
متین فرزیدی طالمی؛ سید باقر حسینی؛ رضا پرویزی؛ مریم دانش شکیب؛ میرسعید موسوی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.