1.

اهمیت سیاست گذاری در بخش مسکن و ارزیابی وضعیت شاخص های مسکن در ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 71-82
رعنا شیخ بیگلو

2.

بازنگری به مفهوم بام سبز در مسکن معاصر به منظور ارتقاءسطح زندگی و کیفیت محیط زیست (مطالعه موردی: شهر تهران)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 183-195
آزاده رضایی؛ محمدرضا پورزرگر

3.

بررسی مولفه های سنجش کیفیت شهرک های مسکونی - مطالعه موردی شهرک امید-

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 91-100
سیدباقر حسینی؛ محسن کاملی؛ مصطفی صفری؛ علی میرفخرایی

4.

تحلیل و ساخت الگوهای پارامتریک در ایجاد نمای دوم به منظور کنترل نور در فضای داخلی مسکن

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 15-26
مژده صفایی تبار؛ نریمان فرحزا؛ علی اکبر کوششگران

5.

سرنخ های کالبدی مسکن در برچسب زنی سطح اجتماعی-اقتصادی ساکنان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 135-147
عبدالمجید نورتقانی؛ کوثر گلدسته؛ مهدیه پژوهانفر


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.