1.

ارائه الگوی ارزیابی آموزشی مبتنی بر معیار در آتلیه‌های طراحی معماری

دوره 13، شماره 2، بهار 1398، صفحه 441-458
سیما رضائی آشتیانی؛ جمال‌الدین مهدی‌نژاد

2.

ارزیابی شیوه‌های آموزش و تربیت معلمان ابتدایی در نظام آموزش عالی کشور

دوره 4، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 287-301
علیرضا فراهانی؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ سید مصطفی شریف خلیفه سلطانی

3.

ارزیابی شیوه‌های انتخاب معلمان ابتدایی در نظام آموزش و پرورش کشور

دوره 6، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 223-234
علیرضا فراهانی؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ سید مصطفی شریف

4.

ارزیابی نظام یاددهی و یادگیری در آموزش عالی الکترونیکی، مورد مطالعه: پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران

دوره 13، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 293-308
خدایار ابیلی؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ زینب السادات مصطفوی

5.

استفاده از بازی‌های علمی در بهبود یادگیری مفاهیم مکانیک برای دانش‌آموزان متوسطه

دوره 4، شماره 4، پاییز 1389، صفحه 251-260
سیامک خادمی؛ نوشین نوری؛ علی فرنودی؛ هاجر حیدری

6.

بررسی کیفیت ترجمه ماشینی متون انگلیسی به فارسی و میزان موفقیت آن در درک مطلب

دوره 14، شماره 2، بهار 1399، صفحه 697-710
وحیدرضا میرزائیان

7.

سیر تکوین مدلهای ارزیابی آمادگی آموزش الکترونیک: از شکاف دیجیتال تا فاصله طراحی-واقعیت

دوره 13، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 309-323
نسیبه پوطی؛ حسین مرادی مخلص؛ جمشید حیدری

8.

شناسایی ابعاد و تحلیل مدل مسیری ارزیابی درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی

دوره 9، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 41-52
ژاله معماری؛ الناز گلچین؛ محمد اصغری جعفرآبادی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.