1.

بازنمایی ویژگی‌های استادان موفق آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران از نظر اساتید و دانشجویان: مطالعه‌ای با روش پدیدارشناسی

دوره 11، شماره 4، تابستان 1396، صفحه 327-347
مهدی قربانخانی؛ کیوان صالحی

2.

تحلیل عوامل موثر بر پذیرش آموزش مجازی با تاکید بر عوامل درونی

دوره 7، شماره 4، تابستان 1392، صفحه 261-270
علی صنایعی؛ حمیده سلیمیان

3.

سنجش اثربخشی نظام آموزش مجازی ضمن‌خدمت فرهنگیان

دوره 10، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 1-12
فریدون یزدانی

4.

شناسایی چالش‌های ارز‌شیابی عملکرد تحصیلی دانشجویان در دوره‌های الکترونیکی

دوره 9، شماره 3، بهار 1394، صفحه 199-206
بی بی عشرت زمانی؛ رقیه پرهیزی؛ حسن کاویانی

5.

شناسایی و رتبه بندی چالش‌های یادگیرندگان در آموزش و بهسازی مجازی منابع انسانی (مطالعة موردی: دانشگاه شهید بهشتی)

دوره 11، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 104-85
زهره جعفری فر؛ اباصلت خراسانی؛ مرتضی رضایی زاده

6.

یک مدل جامع مرکب برای آموزش معماری: تلفیقی از محیط‌های یادگیری حضوری و مجازی

دوره 9، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 253-263
محمودرضا ثقفی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.